In de club Veluwezoom-Oost zorgde de secretaris voor onderling contact

Iem Bakker, secretaris van CPR Veluwezoom-Oost schrijft als reactie op de brief van de Federatievoorzitter van 1 mei het volgende.

Beste Rob,

Om het contact met de leden tijdens de Corona-virus-ellende een beetje gaande te houden heeft de secretaris ongeveer maandelijks voor de leden een update gemaakt met wetenswaardigheden en mutaties van de leden. Er zijn drie updates verstuurd en je nieuwsbrief nummer 16. Voor de tweede update heb ik alle 90++-ers gebeld om vast te stellen of alles nog goed ging. Bij de eerste update is stil gestaan bij de toentertijd aanwezige ziekenboeg. De derde update handelde over de verruiming van lockdown en mogelijk weer bij elkaar komen of toch liever daarmee even wachten.
Van een aantal leden heb ik aardige reacties hierover ontvangen.


Vriendelijke groet,

Iem Bakker

 
2020-05-09/TtW