De club Assen e.o. onderhoudt het onderlinge contact met email, telefoon en een nieuwsbrief

Namens de Club van Past Rotarians Assen en Omstreken dankt secretaris Joost Hauer voor de brief die de Federatievoorzitter zond en geeft vervolgens weer wat zijn club doet aan de onderlinge communicatie:

‘Het zijn inderdaad bijzondere tijden, maar ook tijden waarin naar we oprecht hopen dat inspiratie gevonden wordt om over de toekomst na te denken. Uiteraard ook over hoe de samenleving in het post-corona tijdperk de getrokken lessen in de praktijk gaat brengen, maar ook hoe we als clubs elkaar nu en in de komende periode kunnen vasthouden, bemoedigen en ontmoeten.

Wij hebben onderling veel contact via de mail, de telefoon en de weer in ere herstelde brief. Dat was er altijd wel maar het is intensiever geworden. Digitaal bijeenkomen hebben we niet overwogen en dat is voor onze Club ook niet een voor de hand liggende oplossing.

In deze Corona-situatie verzorgt het bestuur tweemaal per maand een nieuwsbrief aan alle leden. Naast bemoedigende en opwekkende woorden is er de gelegenheid nieuws door te geven over het wel en wee binnen de Club. De voorzitter ontwerpt de tekst en is tevens het aanspreekpunt voor nieuws dat men delen wil via die nieuwsbrief. Zo blijft men onderling op de hoogte en ontstaat toch een soort virtuele ontmoeting. De reacties zijn zeer positief.

Het zal nog wel even duren alvorens de Clubs elkaar weer op de gebruikelijke wijze gaan ontmoeten. We zijn wel benieuwd of er tegen die tijd vanuit de Federatie een inventarisatie kan plaatsvinden hoe verschillende Clubs in het post-corona tijdperk verder gaan; 1,5 meter afstand bij de borrel en aan tafel met 1,5 meter tussenruimte klinken nog niet zo uitnodigend, maar wellicht zijn er andere creatieve oplossingen’.

Joost Hauer, secretaris van CPR Assen e.o.
2020-05-05