Clubs van Past Rotarians overwegen om vanaf 1 juni 2020 weer bijeen te komen

Zoals bekend gaan op 1 juni de restaurants weer open en is het weer toegestaan om met maximaal 30 personen bij elkaar te zijn. Omdat veel clubs van Past Rotarians minder dan 30 leden hebben is het logisch dat de besturen van die clubs en van de iets grotere clubs nagaan of herstart mogelijk is.

Zo’n herstart vereist dat de onderlinge afstand van 1,5 m gehandhaafd kan worden en dat de aanbevolen regels voor hygiëne in acht genomen kunnen worden. Bij dat laatste gaat het vooral over het voorkomen van besmetting via de handen. Of dit allemaal mogelijk is hangt af van de accommodatie (er is veel ruimte nodig) en van de opstelling van de uitbater.

In het geval dat het mogelijk is om aan de eisen voor afstand en hygiëne te voldoen is vervolgens de opstelling van de clubleden een cruciale factor. Om te beginnen moeten zij natuurlijk bereid zijn om de bovenstaande regels op te volgen en ook om bij gezondheidsklachten die gerelateerd worden aan Covid-19 thuis te blijven. Dat zal geen probleem zijn. Fundamenteler is de vraag of je met de dreiging van het coronavirus wel deel wilt nemen aan een clubbijeenkomst. De meeste Past-Rotarians behoren immers tot de kwetsbare groepen en het is dus niet vreemd dat een aantal van hen er voor kiest om alle niet-noodzakelijke groepsbijeenkomsten te mijden totdat de kust helemaal veilig is.

Het bovenstaande betekent dat veel clubbesturen op dit moment overleggen met hun uitbater over de mogelijkheden voor afstand en hygiëne en daarnaast communiceren met de clubleden over hun opstelling. In mijn eigen club leidt dit er waarschijnlijk toe dat er weer clubbijeenkomsten komen, maar dat een aantal leden er niet aan mee zal doen totdat ze gevaccineerd zijn. In andere clubs kan de uitkomst heel anders zijn.


Tjeert ten Wolde, webmaster en lid van CPR Vlietstreek
2020-05-28