Meer voorbeelden van samenwerking met Rotaryclubs

Inleiding

Elders in deze rubriek wordt melding gedaan van samenwerking van CPR ’t Gooi, CPR Bollenstreek en CPR Walcheren met de Rotaryclubs in hun omgeving. In dit stukje wordt dit aangevuld met enkele andere voorbeelden. Deze voorbeelden zijn ontleend aan de verslagen die het Federatiebestuur of de Webmaster van de betreffende clubs ontving. Van het overgrote deel van de clubs ontvangt de Federatie geen verslagen en er is dan ook geen algemeen beeld van de relatie met de Rotaryclubs. Wellicht is een enquête over dat onderwerp zinvol, maar zolang dat niet is gebeurd zijn spontane bijdragen over goede, matige of slechte samenwerking met Rotaryclubs welkom.

Uit de beschikbare voorbeelden van goede samenwerking blijkt dat de interactie met de Rotaryclubs steeds een beetje anders is. Wellicht zullen sommige van de voorbeelden andere clubs inspireren om te proberen ook één van de beschreven vormen van interactie tot stand te brengen.

CPR Schouwen-Duiveland

Ieder jaar in augustus is CPR Schouwen-Duiveland te gast in een clubbijeenkomst van RC Schouwen-Duiveland. Dat zijn niet alleen gezellige bijeenkomsten, maar wordt ook het wel en wee van de clubs uitgewisseld en worden afspraken gemaakt voor de bestendiging van de contacten.

CPR Vecht- en Reestdal

CPR Vecht- en Reestdal nodigde voor 2 mei 2017 de voorzitters van drie Rotaryclubs uit om aanwezig te zijn in een clubbijeenkomst. Jammer genoeg kwam alleen Laura Antuma, voorzitter van RC Dedemsvaart/Ommen opdagen. Zij gaf een mooi verslag van de activiteiten van haar club en antwoordde op de vraag of zij tevreden is over de inbreng van de oudere leden in haar club met een overtuigd “ja”, waaraan zij toevoegde dat zolang iemand inbreng heeft hij/zij waardevol is voor de club.

Hoewel deze bijeenkomst wellicht niet bracht waar CPR Vecht- en Reestdal er van gehoopt had, is het uitnodigen van voorzitters van Rotaryclubs toch een reële optie om de samenwerking te stimuleren.

Voorafgaand aan het verhaal van Laura Antuma citeerde de voorzitter van CPR Vecht- en Reestdal het volgende uit een gouverneursbrief van districtsgouverneur Louwrens Hacquebord:

Ik heb twee clubs van oud-Rotarians bezocht en hen op de hoogte gebracht van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen Rotary. Ook heb ik ze gezegd dat wij graag willen samenwerken ook al is het officiële convenant door mijn gouverneursberaad opgezegd. Ik vraag jullie daarom ook warme contacten te onderhouden met de clubs van past-Rotarians in je eigen omgeving”.

.

.

2018-08-22/TtW