Ideale samenwerking van de Rotaryclubs en de Club van Past Rotarians op Walcheren

Op veel plekken in Nederland is er helaas geen of nauwelijks samenwerking tussen de Rotaryclub(s) en de nabije Club(s) van Past Rotarians. Hoe anders is dat op Walcheren! Daar worden de leden van de CPR regelmatig uitgenodigd voor deelname aan een bijeenkomst van een Rotaryclub of voor deelname aan een gezamenlijke bijeenkomst van de drie Rotaryclubs op Walcheren. Voorts komen in de zomerperiode de Rotaryclubs en de CPR gezamenlijk bijeen, waarbij de vier clubs bij toerbeurt de organisatie op zich nemen. Dat levert dus de gelegenheid voor CPR Walcheren om te laten zien hoe de club functioneert en het verstevigt de band met de Rotaryclubs.

Ook op districtsniveau zijn er relaties en worden de CPR’s soms uitgenodigd om deel te nemen aan de districtsconferentie van Rotarydistrict 1610.

Het is duidelijk dat de aanwas van nieuwe leden van CPR Walcheren voor een belangrijk deel uit de drie genoemde Rotaryclubs komt. Daarnaast is er echter instroom van gepensioneerden die daarvoor in de Randstad werkten en daar lid waren van een Rotaryclub. De club heeft op dit moment 38 leden.

.

Tjeert ten Wolde, webmaster

28 oktober 2016

.

P.s.: De basis voor bovenstaande tekst is een document met opmerkingen en aanbevelingen van CPR Walcheren bij de beleidsnotitie van het bestuur van de Federatie.