Ledenwerving als er een slechte relatie is met de Rotaryclub(s)

CPR Vlietstreek komt bijeen in Voorburg en heeft in principe vier Rotaryclubs in de regio waaruit leden kunnen worden aangetrokken. Al deze Rotaryclubs hebben echter een afwijzende of ambivalente houding t.o.v. de Club van Past Rotarians, vermoedelijk omdat de clubs de CPR toch meer als een concurrent dan als een elegant alternatief voor oudere leden zien. De praktijk is dat er geen samenwerking is.

Hoewel er dus geen relatie is met de clubs, zijn er wel relaties tussen leden van de CPR en oudere leden of oud-leden van de Rotaryclubs. Daarvan werd afgelopen clubjaar gebruik gemaakt door voor een clubbijeenkomst een uitstekende spreker aan te trekken en oudere leden en oud-leden van de Rotaryclubs persoonlijk uit te nodigen via hun oud-clubgenoten die nu CPR-lid zijn. De respons was verrassend positief en ongeveer 15 Rotarians uit drie clubs woonden de bijeenkomst bij terwijl nog ca. 5 anderen geïnteresseerd waren, maar op de betreffende dag verhinderd waren. De indruk die de gasten kregen was kennelijk positief, want verschillende van hen wilden nog meer bezoeken brengen en dat resulteerde erin dat de club de afgelopen maanden zes nieuwe leden kon installeren. Het aantal leden steeg daarmee van 11 tot 17!

De club is van plan deze aanpak in 2017 te herhalen.

.

Tjeert ten Wolde, voorzitter CPR Vlietstreek

29 oktober 2016