Gezamenlijke bijeenkomst van CPR ’t Gooi, RC Soestdijk en Rotaractclub Hilversum

Op 8 november 2016 hadden de drie bovengenoemde clubs, die ieder een andere generatie vertegenwoordigen, een gezamenlijke bijeenkomst. Na een maaltijd volgde een paneldiscussie over het lidmaatschap van de verschillende clubs en over het overstappen naar een club van de oudere generatie (van Rotaract naar Rotary of van Rotary naar Past Rotarians). Een van de constateringen was dat het bestaan van Past Rotarians Clubs bij Rotarians vaak onbekend is. Er werd ook geconstateerd dat er aan het contact tussen de clubs voor de drie generaties nog veel is te verbeteren.

.

2016-11-15/TtW