Federatievoorzitter Rob van der Heijden bezocht de oudste club van de Federatie

Op dinsdag 26 oktober 2021`bezocht voorzitter Rob van der Heijden de club ’s-Gravenhage. Oud-clubvoorzitter Gilbert Wawoe, die voorzitter Louwrens Schaaphok verving, sprak een hartelijk woord van welkom en gaf aan dat de club het zeer op prijs stelde de huidige voorzitter te ontmoeten. Tot voor enkele jaren was Bob Lodder altijd het Federatie-contact voor de club en sinds zijn overlijden leek de Federatie op enige afstand te staan. Daarom was het een gelukkig moment die contacten via de persoon van de voorzitter weer duidelijk op te pakken. Rob van der Heijden gaf vervolgens een persoonlijke beschouwing over het Rotarylidmaatschap en de betekenis van de organisatie van Past Rotarians.

De komst van Rob van der Heijden werd door de clubleden zeer gewaardeerd en het zal de contacten met de Federatie een nieuw elan geven.Tjeert ten Wolde, webmaster
2021-11-07

Gebaseerd op het verslag van de bijeenkomst door Hans Franken, clubsecretaris.