Plaatsen van Clubinformatie op de Federatiewebsite

Clubs kunnen informatie geplaatst krijgen op de website van de Federatie. Dat kan betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

·

Clubprogramma’s

Deze worden door de webmaster geplaatst in het openbare deel van de website onder CLUBS/CLUBPROGRAMMA’s. Voor iedere club die hieraan meedoet is er een eigen map. Er is geen voorschrift voor de vorm: het wordt geplaatst zoals het door de club wordt aangeleverd. Dat betekent dat de webmaster het document liefst ontvangt als PDF. WORD kan ook, maar dan zal de webmaster vaak toch een transformatie naar een PDF-document moeten uitvoeren.
Als het clubprogramma verouderd is wordt het van de site verwijderd. Als er geen nieuw programma is ontvangen wordt ook de map van de club verwijderd. Zodra de webmaster dan toch weer een actueel programma ontvangt maakt hij opnieuw een map voor de club.

·

Clubverslagen

Maand- of andere verslagen worden in het gedeelte van de Federatiewebsite geplaatst waar alleen Past Rotarians toegang hebben (onder “VOOR LEDEN”) . De verslagen dienen digitaal bij de webmaster te worden aangeleverd, liefst in de vorm van een PDF-document, maar WORD mag ook. Aan de inhoud en de vorm wordt niets veranderd en de gangbare lay-out van de club blijft dus gehandhaafd. Iedere club die hieraan meedoet krijgt een eigen map op de site.

·

Nieuws

Graag zouden wij ook tekst en/of foto’s willen plaatsen van bijzondere gebeurtenissen die in uw club hebben plaatsgevonden. De foto’s kunnen door de webmaster bijvoorbeeld in de slider worden geplaatst met een eventuele verwijzing naar een verslag of meerdere foto’s van het gebeuren. Tekst en foto’s kunnen ook vermeld worden onder de rubriek “Nieuws”.

.

Tjeert ten Wolde
Webmaster
E-mail: webmaster@pastrotarians.nl

2018-07-28