Het Coronavirus treft ook de clubs van Past Rotarians

Er zijn twee belangrijke redenen voor Clubs van Past Rotarians om voorlopig niet meer bijeen te komen:

1.

Veel van de leden behoren tot de groep waarvoor het Coronavirus het gevaarlijkst is.

2.

De restaurants en andere horecagelegenheden waar de clubs bijeenkomen zijn t/m 6 april 2020 gesloten en het is zeer waarschijnlijk dat dat ook daarna nog geruime tijd het geval zal zijn.

Mijn eigen club heeft dan ook besloten om in ieder geval t/m 6 april alle activiteiten te stoppen en ik weet van enkele andere clubs dat een vergelijkbaar besluit is genomen. Het zou mij eigenlijk verwonderen als er clubs zijn die de komende weken nog bijeenkomen.

Zoals al bekend is gemaakt is besloten om de Federatiedag 2020, die voor 7 mei gepland stond, uit te stellen. Verder meldde de Reiscommissie mij dat gevreesd wordt dat ook de Federatiereis van eind juni moet worden uitgesteld.

Het is duidelijk dat het Coronavirus een grote invloed heeft op vrijwel alle activiteiten van de Clubs en de Federatie. Laten wij hopen dat het niet meer dan enkele maanden gaat duren.

Tjeert ten Wolde,
Webmaster en lid van CPR Vlietstreek
2020-03-18