Aanbod lezingen door Jaap Frijlink

Elektrisch autorijden is nu realiteit

Na jaren van ontmoedigingsbeleid jegens verbrandingsmotoren is de elektrische auto nu realiteit voor heel veel mensen. De aanschafprijzen dalen inmiddels snel. We zullen stilstaan bij het onvermijdelijke van deze ontwikkeling.
Voor een juiste beeldvorming wordt eerst nagegaan welke weerstandskrachten een automotor moet overwinnen en waarom het rendement van de verbrandingsmotor zo laag is. Ook recente verbeteringen, zoals downsizing, krijgen daarbij de aandacht.
Hierna stappen we over naar de voordelen van elektrisch rijden, zoals het hoge aanvangskoppel. Een kernpunt zoals de actieradius krijgt speciale aandacht omdat die heel anders van de rijomstandigheden afhangt dan wij gewend zijn. Tenslotte volgt een bespreking van hybride auto’s, waar nog steeds interessante verbeteringen plaatsvinden. De lezing is gericht op technische ontwikkelingen en is niet commercieel.

Pieter Bruegel Sr, een Ziener van het leven
Pieter Bruegel (ca 1525 tot 1569) is de belangrijkste schakel tussen de werelden van enerzijds Jeroen Bosch en anderzijds Rubens en de Gouden Eeuw. Hij leefde ten tijde van de inquisitie en de kleine ijstijd. Bruegel verbleef 3 jaar in Italië, wat hem sterk heeft beïnvloed. Hij reisde terug door de Alpen, die hem tot woeste impressies leidden. Na terugkeer ontwierp hij enige jaren gravures, die door drukkerij Cock te Antwerpen in groten getale verspreid werden, Dit maakte zijn naam bekend. Hij vatte de tijdgeest en kritiseerde geldhonger en hoogmoed.
Al zijn beroemde schilderijen kwamen in de laatste 10 jaar van zijn korte leven tot stand. Landschappen zijn daarin belangrijk, maar ook maatschappelijke misstanden, bijbelse taferelen en allegorieën. Zijn weergaves van grote groepen mensen vanuit een hoog standpunt doen denken aan de blik van een filmregisseur, maar bij Bruegel is het leed van het individu nooit ver weg.

Opkomst van de Engelse Landschapstuin 1700 - 1780

In een betrekkelijk korte periode werden de formele (Franse) tuinen rondom Stately Homes in Engeland vervangen door een totaal ander type tuin, eigenlijk een parktuin, waarin weidse vergezichten, waterpartijen en spannende gebouwtjes (“follies”) een grote rol speelden.
Vanuit het Huis moest men interessant uitzicht op de omgeving hebben. Maar ook de bezoekers moesten reeds bij nadering zien hoe majestueus het Huis zich weerspiegelde in de (al dan niet kunstmatige) vijvers.

We ontmoeten architecten en tuinontwerpers als Vanbrugh, Kent en Brown. Bij de vele voorbeelden zullen Stowe Park en Stourhead niet ontbreken. De belangrijke rol van Lancelot ("Capability") Brown en de herwaardering die hij in recente jaren heeft gekregen komen zeker aan bod.

Jaap Frijlink, lid van Probusclub “De (Utrechtse) Heuvelrug” (Leersum)
Oud docent TU Delft, Oud R&D director Akzo Nobel
Email:
mail@loofboom.nl

Alle lezingen worden gebracht als PowerPoint-presentatie.

De tijdsduur varieert tussen 60 en 70 minuten.
Reiskosten in overleg.