Nieuwsbrief nr. 12, 17 september 2019

Wordt gezonden naar alle Past Rotarians met e-mail.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

D:\Mijn documenten D\Website Federatie Past Rotarians\Foto's\2016\2016-10-26 AV Federatie\DSC04199.JPG

Naar verwachting is dit nu echt het laatste Voorwoord dat ik in mijn federatiebestuursperiode schrijf. Van oktober 2014 tot nu had ik het genoegen precies 5 jaar voorzitter van de Federatie te mogen zijn. Een periode, waar ik zeker met veel genoegen aan terugdenk, niet in het minst door de vele (ook hernieuwde) contacten die ik kon leggen. Het bezoeken van een jubilerende club, het installeren van een nieuwe club, het zo nu en dan als bemiddelaar optreden, de contacten met (toen) het gouverneursberaad van de Rotary waren altijd aardige en zeker ook waardevolle belevenissen.

Dat daarnaast het “ bestuurlijke handwerk” binnen de Federatie ook nodig was, sprak mij natuurlijk ook aan. De toekomst van de clubs van Past Rotarians, de al of niet de toelating van clubleden van buiten de Rotary-familie, het –jammer genoeg steeds meer afnemende – contact met landelijk Rotary in brede zin , een moderne manier van communiceren en zeker de laatste tijd de discussies over de AVG, de privacy-bewaking van de clubs en de clubleden, de gewenste al of niet formele rechtspersoon van de clubs, de bestuursaansprakelijkheid van het bestuur, waren bestuursonderwerpen, die mij aanspraken en soms ook intensief bezighielden. Tot op vandaag!

Kortom: 5 boeiende jaren, die ik mij met plezier zeker zal herinneren. Jaren ook ,waarin sprake was van een goede samenwerking in een collegiaal en inspirerend bestuur. Voor die samenwerking wil ik alle bestuursleden zeer van harte danken. Juist ook die herinnering zal ik koesteren.

En nu de toekomst. Er zal zeker het één en ander op de Federatie afkomen: de binding tussen federatie en clubs, een solitaire verdere ontwikkeling van de clubs en de federatie of juist het zoeken naar samenwerking met “derden”, de ontwikkeling en modernisering van alle federatie-activiteiten etc.

Natuurlijk blijf ik een trouw lid van mijn eigen club, natuurlijk zal ik Federatiegebeurtenissen blijven bijwonen en…..natuurlijk en vooral wens ik alle leden van de Federatie, het bestuur en onze nieuwe voorzitter, Rob van der Heijden, alle succes.

En tenslotte: voor u allemaal een goede toekomst.

Chris Leeuwe, wnd. Federatievoorzitter

…………………

Op 23 oktober is de Algemene Vergadering 2019. Zoals gebruikelijk vindt deze plaats in Nijkerk. De uitnodiging en de vergaderstukken zijn naar de clubs gezonden maar zijn, na inloggen, ook te vinden op de website – zie.

…………………

Oproep voor een nieuw bestuurslid.

Door het vertrek van een tweetal bestuursleden en de (her-) benoeming van een bestuurslid en een nieuw bestuurslid, bestaat - naar verwachting - het bestuur  binnenkort uit 4 personen, te weten de voorzitter Rob van der Heijden,  de secretaris, Emmy Witbraad, de penningmeester Gijs van den Wall Bake en Paul Winkes. Er is - bij een gewenst aantal van 5 bestuurders - dus een vacature. Wij zoeken daarom een nieuw bestuurslid, die waarschijnlijk ook clubcommissaris zal worden. Onze voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Wij verzoeken u uzelf als kandidaat te presenteren, dan wel mogelijke kandidaten aan ons bekend te maken.

U wordt verzocht contact op te nemen met Mevrouw Emmy Witbraad, mailadres witbraadmarbella@gmail.com, tel.nr. 038 4213961.

Het Federatiebestuur

…………………

Er zitten flink wat nieuwe clubs in de pijplijn - zie.

De club Maastricht-Jekerdal is de zevende club met een eigen website - zie.

De Federatiedag in Rotterdam was een feest – zie.

De club Kennemerland gaat de Federatiedag 2020 organiseren – zie.

De Federatiereis naar Luxemburg was voor de deelnemers een mooie belevenis – zie.

De nieuwe Reiscommissie verkent reizen naar diverse bestemmingen – zie.