Nieuwsbrief nr. 11, 4 april 2019

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

D:\Mijn documenten D\Website Federatie Past Rotarians\Foto's\2016\2016-10-26 AV Federatie\DSC04199.JPG

Met veel plezier heb ik - als voorzitter van de Federatie - de afgelopen jaren bij de Nieuwsbrief een Voorwoord geschreven. Deels om ook op deze manier het contact vanuit de Federatie met onze leden, de clubs, te intensiveren. Niet minder om informatie over het wel en wee van onze boeiende Federatie met de leden te wisselen.

Met evenveel plezier ben ik in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij het bestuurlijke werk van de Federatie, het eerste jaar als Clubcommissaris, de laatste 4 jaar als Voorzitter. Door deze functie heb ik veel clubs kunnen bezoeken. Jubilea, oprichtingsbijeenkomsten van een nieuwe club, soms een probleem oplossen , het bezoeken van de federatiedagen en natuurlijk het voorzitten van onze jaarlijkse ledenvergaderingen (wat mij betreft echt een genoegen) waren zo de activiteiten, die mij met enige regelmaat “ van de straat hielden”.

Vooral blijven mij, tijdens al die werkzaamheden, de uitermate prettige contacten met de leden en de clubleden bij. Dikwijls kwam ik oude bekenden tegen, oude vriendinnen en vrienden uit de Rotary-clubs, oude kennissen uit vroeger bestuurlijk werk. Ook dan merkte ik hoe aardig het was oude en recente “Rotary-herinneringen” op te halen en te merken dat ons gedachtengoed altijd nog actuele waarde heeft. Tegelijkertijd merkte ik ook dikwijls, hoe inspirerend het was om juist als senioren in Past Rotarian-verband bij elkaar te komen en minder door de drukte van alle dag, de intensiteit van het werk en de hectiek van deze tijd, elkaar in rust te spreken en samen mooie clubactiviteiten te ontwikkelen

Het zou trouwens toch ontzettend aardig zijn, als we binnen afzienbare tijd de definitieve aanleiding zouden kunnen vinden om in Nederland een hecht samenwerkingsverband aan te gaan tussen al diegenen, die het Rotary gedachtengoed (jongeren, fungerende Rotary Clubs en de Past Rotarians) nog steeds als waardevol ervaren.

Natuurlijk is er ook, bestuurlijk, wel het een en ander gebeurd: de minder intensieve en soms ook minder prettige contacten met het Rotary-gouverneursberaad, de discussie over het al of niet toelaten van Niet-Rotarians in de clubs, de interne verhoudingen tussen Federatie en de clubs (natuurlijk recent de AVG-discussie). Ook die zaken horen bij het besturen van een Vereniging, en ook die onderwerpen leverden pittige, open en veelal collegiale discussies op.

Ik ben ook blij, dat we-met enige vertraging in de opvolgingsprocedure- mijn oud-collega Rob van der Heijden bereid hebben gevonden tot het bestuur (als voorzitter) toe te treden. Hij zal het zonder meer uitstekend doen en ik wens hem daarbij alle succes.

Kortom: ik heb het een eer gevonden en niet minder een genoegen, met het goede bestuur in een aantal samenstellingen, met “ onze steun en toeverlaat” mevrouw Betty Wennekes en met onze webmaster Tjeert ten Wolde, te mogen samenwerken. Dank aan hen allen, maar niet minder aan de leden, de clubleden voor hun collegialiteit en samenwerking.

En natuurlijk blijf ik als lid van mijn eigen mooie club “Insula Flevum” in Lelystad de Federatie, wellicht iets minder van dag tot dag, volgen.

We zien elkaar en daar verheug ik me op.
Chris Leeuwe, wnd.voorzitter

………………

Op 8 mei 2019 is er een extra Algemene Vergadering. De belangrijkste agendapunten zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de benoeming van een nieuwe voorzitter van het bestuur van de Federatie. De stukken staan in het besloten deel van de website - zie.

…………….

De Federatiedag 2019 is op 16 mei in Rotterdam. Voor de uitnodiging en het programma - zie. Voor het aanmeldingsformulier – zie.

……………….

De Federatiereis gaat dit jaar naar Luxemburg en is volgeboekt. Er zijn 55 deelnemers – zie.

……………….

CPR Enschede werd lid van de Federatie – lees meer.

……………...

Het aantal vrouwelijke clubleden nam in het afgelopen jaar toe van iets minder dan 100 tot ongeveer 130. Voor meer details en andere statistische gegevens – zie.

……………….

CPR Vlietstreek deed weer mee aan de door Rotary georganiseerde IQ-quiz in Voorburg – zie.

……………………………………………………………….