Bestuur van de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland

.

Federatiebestuur 2018-2019

(vanaf 24 oktober 2018)

 

C. H. Leeuwe

(Chris)

Voorzitter

Club Lelystad-Insula Flevum

e-mail: leeuwechris@gmail.com

G.M. van Wijk

(Gerard)

Secretaris

Club Duinstreek - Bergen

e-mail: g.van.wijk@planet.nl

G. van den Wall Bake

(Gijs)

Penningmeester

Club Bodegraven

e-mail: penningmeester@pastrotarians.nl

Speldjes: te bestellen bij de penningmeester

H.C. Witbraad – Wiltink

(Emmy)

Commissaris Clubvorming voor Noord Nederland 1) . Ook portefeuille communicatie/P.R.

Club Zwolle

e-mail: witbraadmarbella@gmail.com

C.W. van Verseveld

(Cees)

Commissaris Clubvorming voor Zuid Nederland 2)

Club Nijmegen – ’t Spijker

e-mail: cw.vanverseveld@chello.nl

1)

Noord Nederland = Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland ten noorden van de Nederrijn.

2)

Zuid Nederland = Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland ten zuiden van de Nederrijn.

.

.

Ledenadministratie (LEAD) en secretariaat

 

G.H. Wennekes-Dekker

(Betty)

e-mail: administratie@pastrotarians.nl

Webmaster

 

T. ten Wolde

(Tjeert)

Club Vlietstreek

e-mail: webmaster@pastrotarians.nl