Hersteld contact met Engelse Past Rotarians

Afbeelding met boom, buiten, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingVoorzitter Rob van der Heijden heeft het initiatief genomen om weer contact op te nemen met The Association of Past Rotarians in Great Britain, onze zusterorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. Hij correspondeert daartoe met Philip Earwicker, de huidige President van de Association.

Philip bleek erg blij met het herstelde contact en nodigde de Federatie alvast uit om vertegenwoordigd te zijn bij de eerstvolgende algemene bijeenkomst van de Association. Wanneer die zal worden gehouden is door de Coronapandemie nog onduidelijk.

In een brief aan Philip refereerde Rob aan het bestaan van de ‘Loving Cup’, die de Association in 2000 cadeau deed aan de Federatie en sindsdien door onze voorzitter wordt beheerd. Rob maakte een foto van hemzelf met de cup en zond die naar Philip.

Philip vertelde dat de Engels clubs, net als de onze, op dit ogenblik niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Hij vertelde ook dat het moeilijk is om leden te werven voor de clubs van de Association, mede omdat het ledental van Rotaryclubs in Engeland afneemt. Hoeveel clubs en clubleden er op dit moment zijn maakte hij niet duidelijk, maar de Association bestaat nog wel!


Tjeert ten Wolde, webmaster
2020-12-26