Afscheid van Emmy Witbraad

Emmy Witbraad diende 6 jaar in het bestuur van de Federatie. Ze begon in 2016 als Commissaris Clubvorming Noord Nederland, waaraan wat later ook PR en Communicatie werd gekoppeld. In 2019 nam ze de functie van Secretaris op zich, waaraan zij, ad-interim, in 2021 nog het Penningmeesterschap toevoegde. In de loop van 2022 kon ze het penningmeesterschap gelukkig weer overdragen aan een volwaardige opvolger, Gerrit Volkers.

Het formele afscheid van Emmy gebeurde in de Algemene Vergadering van 10 november 2022. Het Federatiebestuur heeft echter de goede gewoonte om daar nog een informeel afscheid aan toe te voegen. Dat gebeurde op 23 januari 2023 in de vorm van een gezellige lunch in het restaurant van Landgoed de Salentein in Nijkerk. Uiteraard werd Emmy daarbij nogmaals bedankt voor alles wat ze gedaan heeft, waarop Emmy reageerde door de Federatie een goede toekomst toe te wensen.

Afbeelding met persoon, zitten, binnen, mensen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vlnr: Tjeert ten Wolde (PR en Communicatie/Webmaster), Maxime Kaplan (Secretaris), Betty Wennekes (Administratie), Jørgen Sørensen (Clubvorming), Emmy Witbraad, Rob van der Heijden (Voorzitter), Gerrit Volkers (Penningmeester).

.

Tjeert ten Wolde, webmaster

2023-01-24