Over het overmaken van geld naar de Federatie

Van de penningmeester
Onlangs slaagde een club er niet in om de contributie over te maken naar de Federatie. Het blijkt dat de banken het beleid hebben aangescherpt in het controleren of de bankrekening en de tenaamstelling van de begunstigde met elkaar kloppen. Een goede zaak natuurlijk!  De tenaamstelling van de Federatie is : Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland.  Het woord  'Penningmeester'  hoort er dus niet in thuis en dat had de onderhavige club wel gedaan. Geheel terecht overigens omdat  dat ook op de nota´s van de Federatie staat.
In ´t vervolg zullen we de juiste tenaamstelling hanteren.

.

Johan Visscher,

Penningmeester Federatie

2017-12-19