Past- Rotary-insignes met een feestelijk ”randje”

In de achterliggende jaren is aan een aantal Past-Rotarians door de Algemene Vergadering het predicaat “ Past-Rotarian van Verdienste” verleend. Zij kregen deze onderscheiding omdat zij zich op bijzondere wijze verdienstelijk hadden gemaakt voor de Federatie en haar leden.

Past-Rotarians van Verdienste ontvangen een oorkonde en een bijzonder insigne: het is op de rand voorzien van een gestileerde V (van verdienste). Zie de foto.

Dit insigne is dus voorbehouden voor uitreiking door de Algemene Vergadering en is niet beschikbaar voor de clubs.

.

Het komt ook voor dat clubs leden benoemen tot erelid, waarbij de vraag kan worden gesteld of de Federatie daarvoor een speciaal insigne heeft. Welnu, er bestaat een speldje waarbij op de rand een briljantje is bevestigd, gevat in goud. Het is een fraai kleinood. Tot nu toe hebben enkele clubs zo’n speldje al uitgereikt.

Het is, evenals de gewone speldjes, te bestellen met het bestelformulier.


2021-11-29/TtW