De Federatie zoekt een bestuurslid PR en Communicatie

Tjeert ten Wolde verzorgde vanaf 2014 de website en de inhoud van de Nieuwsbrieven. Hij deed dat als “webmaster” en maakte formeel geen deel uit van het bestuur. Hij vindt nu dat het tijd wordt om zijn taak over te dragen aan een opvolger.

Het bestuur heeft besloten dat die opvolger wél bestuurslid moet zijn omdat de website en de nieuwsbrieven essentieel zijn voor het functioneren van de Federatie en onderdeel zijn van het bestuursbeleid.

De nieuwe functionaris dient dus te zorgen voor de inhoud van de website en de nieuwsbrieven, maar hoeft niet persé bedreven te zijn in het plaatsen van teksten op de website en/of het opmaken van nieuwsbrieven. Voor dat “technische” deel kan zo nodig externe hulp worden ingehuurd.

Het bestuur verzoekt geïnteresseerde Past-Rotarians om contact op te nemen met Tjeert ten Wolde (webmaster@pastrotarians.nl).