Consequenties van de WBTR voor clubs en de Federatie

Verschillende clubs vroegen het Federatiebestuur om advies over de consequenties die de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft. Het Federatiebestuur heeft daarover juridisch advies gevraagd en zal de clubs over de uitkomst daarvan informeren.

Ook voor de statuten en reglementen van de Federatie kan de WBTR consequenties hebben en ook hierover wordt advies ingewonnen.Tjeert ten Wolde, webmaster

2021-07-08